Nr 84 Lexus Journey

Nr 84 Lexus Journey

Lexus Journey är struken från Elitauktionen på grund av skada. Kommer antagligen säljas på Kriterieauktionen istället!